Årsberetning 2010-11

Fra Generalforsamlingen
Maj 2011

Efter generalforsamlingen sidste år i maj prioriterede bestyrelsen arbejdsmål frem til dette års generalforsamling i 2011. Vi er stadig i - vores historisk set - en indledende fase, hvor vi inden for vores overordnede formål skal finde balancen mellem opgaver, økonomi og ressourcer.

Arbejdsmål
Vores arbejdsmål i 2010/2011 har bl. a omfattet:     

  • fortsat bestræbelse rettet mod institutioner og finansiering til indsamling, registrering og formidling af dokumenter og genstande af højskolehistorisk betydning. 
  • skabe arkivservice for skolerne og opfordre dem til at sikre væsentlige arkivalier
  • fortsat udvikling af foreningens hjemmeside - www.hojskolehistorie.dk
  • bidrage til formidling af højskolehistorien
  • afvikle Forum for foreningens medlemmer
  • opbygge netværk mellem forskere, formidlere, institutioner og højskoleinteresserede.

Vartov-arkivet
Vartov-arkivet blev nedlagt pr. 31.12. 2010. Arkivalier fra Vartov-Arkivet er fordelt til Statens Arkiver (Rigsarkivet, Landsarkivet), Det Kongelige Bibliotek - eller til arkiver godkendte af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA). Statens Arkiver overtog bl.a. 6 højskolearkiver. Det vil være muligt i de følgende tre år at læse på Vartov-arkivets hjemmeside - www.vartov-arkivet.dk -, hvor arkivalierne er flyttet til. I forbindelse med arkivets nedlæggelse har vi fået kopieret ca. 500 digitaliserede fotos. I elektronisk form har vi også fået en større fotosamling, som er indsamlet af Svend Aage Møller. Hvis andre har højskolebilleder i digitaliseret form, modtager vi dem meget gerne.

Rigsarkivets privatarkiv - DANPA
I vores række af møder med arkiver og museer havde vi inviteret arkivar, dr.phil. Erik Nørr, Rigsarkivets Privatarkiver til at fortælle om Danmarks Nationale Privatarkivdatabase, DANPA. - www.danpa.dk. Højskolernes arkiver er private. Flere højskolers og højskoleforstanderes/læreres arkivalier er placeret i rigsarkivets privatarkiv.   I 1990'erne var "Privatarkivnævnet" forum for samarbejde om privatarkiver. Nævnet udsendte i dec. 2000 "Rapport til Kulturministeren fra Privatarkivudvalget 1997 - 2000". I 1990'erne svarede 52 højskoler på en spørgeskemaundersøgelse om opbevaring af skolernes arkivalier. Resultatet indgår i udvalgets rapport. Privatarkivudvalget har senest udviklet DANPA som basen for forskellige privatarkiver. DANPA indeholder oplysninger om arkivalier og billeder af privat oprindelse, som opbevares i lokal- og stadsarkiver, Statens Arkiver, Museernes Samlinger, Det Kongelige Bibliotek, Frihedsmuseet, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Man kan søge efter tryksager, kort, tegninger, lyd og film, som de pågældende institutioner har registreret elektronisk. Basen er et øjebliksbillede. Andre baser som Arkibas og REGIN er tilkoblet DANPA. Vi ser perspektiver i flere samarbejder med Rigsarkivets Privatarkiv, som vi håber kan udvikles. Bl.a. vil vi arbejde på bedre rådgivning og kursusvirksomhed i højskolearkivalier som tilbud til højskolerne. 

Grundtvigs højskole på Frilandsmuseet
Vi har haft møde på Frilandsmuseet med overinspektøren om perspektiverne for en istandsættelse og nyanvendelse af Grundtvigs Højskole 2. Interessen fra Frilandsmuseet er stor, men museet mangler p.t. midler. Kunne det lade sig gøre, ville museet bruge højskolen som et undervisnings- og kursuscenter (i Grundtvigs ånd) og samarbejde med folkelige foreninger mv., der mod en rimelig leje, kunne benytte lokaliteterne. 

Hjemmesiden
Hjemmesiden - www.højskolehistorie.dk - er udbygget og rummer nu flere vigtige foreningsoplysninger, referater, højskolestatistik, relevante links og har fået forøget antallet af erindringshistorier. Mere end 100 besøger hver måned vores hjemmeside.

Bistand med højskolehistorisk materiale
Foreningen får jævnligt henvendelser fra elever, studerende, journalister eller andre med ønske bistand til at skrive opgaver med højskolehistoriske temaer eller ønske om bistand om placering af materiale.  

Arkivalier fra ophørte højskoler
Hvert år indstiller et antal højskoler af forskellige årsager indstiller driften.  Vi vil mere systematisk rette henvendelse til disse og opfordre dem til at søge faglig bistand til sikring af væsentligt, højskolehistorisk materiale.

Højskolehistorisk forum
Forum i maj 2010 havde oplysningsbegrebet som tema. Vi fik præsenteret gode oplæg som affødte givende samtaler.

Medlemstal
Vores medlemstal er pænt, men vi vil gerne have flere højskoler som medlemmer. Vi har rettet henvendelse til samtlige folkehøjskoler med opfordring til medlemskab.

Ny projektplan
Et særligt tema i år er status, ny projektplan, delprojekter og nye samarbejdspartnere. Vores højskoleerfaring og store netværk skal kobles ind i en større økonomisk og organisatorisk ramme for at opfylde bestræbelserne at opbygge de institutionelle og økonomiske rammer for højskolehistorie. Vi skal uændret fortsætte med opgaver som erindringshistorie, hjemmesiden og seminarer.

Nye jubilæer
FFD har 125 års jubilæum i 2016 og Højskolerne kan fejre 175 år i 2019. To store begivenheder, som i god tid skal forberedes med passende markeringer.

Bestyrelsen
Tak for det gode samarbejde i bestyrelsen. Tak til Kirsten Floris for din engagerede og  værdifulde arbejdsindsats  - især ved afviklingen af de årlige Forum-arrangementer.    

Mogens Hemmingsen

 

Vallekilde _img _0030_500x 375 Øvelseshus, Frilandsmuseet Lyngby.

Foto: Lars Høbye

Højskoleerindringer

Foreningen samler og offentliggør erindringer om højskolehistorie.

Du er velkommen til at bidrage med din fortælling.

Danmarks Højskoler 1844-2017

Kronologisk og alfabetisk register over Danmarks højskoler 1844-2017

 Ny rev. udgave januar 2018

Læs mere.

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven