Oplægsholderne

Hanne Engberg
Født 1935. Cand.mag. i dansk og engelsk (1962). Gymnasielærer et par år. Lærer på Båring Højskole (1966-73). Lærer på Kolding Højskole (1973-76). Medlem af Folketinget for SF (1979-81). Forfatter til følgende bøger: Rejsen til Smyrna (1979), Historien om Christen Kold (1985), En kærlighedshistorie, Maria og Orla Lehmann 1843-49 (1991), En frigørelseshistorie, Margrethe Vullum 1846-1918 (1994), En digters historie, Hlege Rode 1870-1937 (1996) og Kætterne, kredsen omkring Heretica 1948-54 (1999). Arbejder aktuelt med at forene højskolehistorie med egne højskoleerindringer.

Frederik Christensen
Født.1934. Uddannet til bonde, studeret ved Den Fri Lærerskole i Ollerup
og Fircroft i England. Lærer på Vallekilde Højskole 1959-64, Gymnastikhøjskolen ved Viborg 1964-67, forstander ved Vrå Højskole 1967-84, rektor ved Nordens folkelige Akademi 1984-88 forstander ved højskole og seminarium i Kerteminde 1988-1997.Udgivet: "Med livet i Højskolen" i 2008, hvor erfaringer fra fire årtier i højskolen er søgt beskrevet.  

Ole Vind
Født.1944. Cand. scient. i matematik og fysik. 1968'er. Dr. phil. i idéhistorie. Lærer på Grundtvigs Højskole 1976-2009. I min disputats "Grundtvigs historiefilosofi" (Gyldendal 1999) følger jeg et grundtvigsk kernespor fra hans egen inspiration gennem højskolens historieundervisning frem til afviklingen efter 1945 i den ahistoriske eksistentialismes tid - da Kierkegaard overhalede Grundtvig. Dette tema har jeg også berørti artikler om Hal Koch og om Grundtvigs Højskoles historie, hvor jeg også følger et nutidigt højskolehistorisk spor med personligt udgangspunkt: følgerne af 1968, som jeg betragter som den mest markante omvæltning i højskolernes historie siden 1844.

Svend Aage Møller
Født 1936 på Bornholm. Udlært automekaniker 1955. Højskoleophold: Sproghøjskolen, Kalø Landboskole 1959; Den internationale Højskole 1960-61; 2 ugers feriekursus Idrætshøjskolen i Sønderborg 1960. Læreruddannelse på Den frie Lærerskole 1962-67, herunder praktik på Uldum Højskole. Lærer på Bornholms Højskole 1967-2003. Har skrevet "Bornholms Højskoleliv" (skolens historie 1856-1945, det statistiske afsnit 1893-1953); senere suppleret med artikler i skolens årsskrifter, specielt 1996, 1997 og 2000. Har indsamlet en del kildestof, også fra andre højskoler, på rejser til forskellige arkiver. En del af det er renskrevet og udsendt på www.sams-arkiv.dk

Niels Ole Frederiksen
Født i 1946. Uddannet inden for handel. Højskoleophold 1968/69 på Ask Højskole og i 1975 afsluttede jeg læreruddannelsen fra Ribe Statsseminarium. Lærer på Jaruplund, Båring og Esbjerg Højskoler. I 11 år forstander på Sdr. Felding Højskole. Har medvirket til udgivelse af flere højskolehistorier. Sammen med to øvrige driver jeg et lille bogforlag, hvor vi bl.a. har udgivet bogen om Båring Højskole. Er og har siden 2003 været fuldtidsansat lærer på Esbjerg Højskole.

 

Ffd _img _8523_500x 375

Højskolernes Hus    

Tekst: Oplægsholderne og Anette Wolthers
Foto: Lars Høbye

Højskoleerindringer

Foreningen samler og offentliggør erindringer om højskolehistorie.

Du er velkommen til at bidrage med din fortælling.

Danmarks Højskoler 1844-2017

Kronologisk og alfabetisk register over Danmarks højskoler 1844-2017

 Ny rev. udgave januar 2018

Læs mere.

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven