Erindringer fra Esbjerg Højskole

Erindringer fra mit virke som højskolelærer på Esbjerg Højskole - Nedenstående personlige erindringer er skrevet af cand. pæd. Lene Kirkegaard, som var lærer på Esbjerg Højskole 1971-72 og igen 1979-2010. Hun reflekterer over udviklingen i højskoleoplysningen og pædagogikken fra 1970'erne generelt og specielt på Esbjerg Højskole.

Af Lene Kirkegaard

Esbjerg Højskole var verdens ældste arbejderhøjskole. Skolen nåede at fejre 100 års jubilæum i 2010. Inden der i 2012 blev lukket og slukket for en institution, der har præget byen gennem flere generationer på godt og ondt. Højskolen blev benævnt: 'Den røde borg'. Navnet stammer dels fra den første bygning på Gammel Vardevej og blev bevaret, da murværket og murene omkring skolen jo var også røde i det nye bygningsværk fra 1955. Også de røde faner, vajende i vinden fra skolens faneborg var til irritation for nogle, der passerede forbi på Stormgade i bilen i fuld fart mod byen, men til glæde for andre, der kunne nynne: 'Når jeg ser et rødt flag smælde'.

Esbjerg Højskole - en højskole for fagbevægelsen

Esbjerg Højskole har altid skilt sig ud fra de øvrige folkehøjskoler i Danmark. Været lidt af et stedbarn. Gik der for meget "kursusfabrik" i den? Var der for lidt Grundtvig og for meget fagbevægelse i skolens virke?

Her i 2013 må jeg konstatere at det blev farligt for en højskole, der ikke havde bredde i sit elevgrundlag. I realiteten havde Esbjerg Højskole kun ét segment for rekruttering af kursister, nemlig fagbevægelsen. LO-fagbevægelsen lukkede ned for sine tilskud eller snarere for afholdelse af sine kurser og dermed tilskud i 2007/2008.  Op til denne begivenhed havde LO-fagbevægelsen opbygget sit uddannelsessystem primært for fagbevægelsens tillidsvalgte, kaldet Fagbevægelsens Interne Uddannelser, FIU[i].  Set ud fra situationen i det samlede LO og forbundenes prioriteringer af egne kursusejendomme og egne kurser for egne medlemmer, så var det sikkert en fornuftig beslutning at lukke ned for FIU. Men det havde store konsekvenser for Esbjerg Højskole og for de mange mennesker, der var beskæftiget her. (Se også Niels Ole Frederiksens artikel: "Esbjerg Højskole in memoriam".)

Forstandere på Esbjerg Højskole 1910-2010