Esbjerg Højskole

Esbjerg Højskole 1910-2012 in memoriam

Af Niels Ole Frederiksen

Esbjerg Højskole lukkede og slukkede i februar 2012. Efter lang tids kamp om at skaffe midler til at dække et stort underskud indgav skolen konkursbegæring til skifteretten. I 2012 har Esbjerg Kommune været i forhandling med kurator med henblik på at overtage skolen, som man vil anvende til forskellige formål, herunder udlejning til lokale uddannelsesinstitutioner. Beretningen herunder er skrevet af Niels Ole Frederiksen, som var højskolelærer og leder af skolens 20 ugers Mediehøjskole i 1987/89. I 2003 - 2011 var han højskolelærer på Esbjerg Højskole og senere igen med ansvar for alle korte højskoleforløb. Niels Ole Frederiksen stoppede og gik på pension den 31. december 2011.

"Esbjerg Højskole, et fyrskib i dansk arbejderhistorie, er efter et langt og svært sygeleje stille gået bort". Sådan ville der nok have stået i dødsannoncen. Hvis man havde lavet en sådan.

Endnu en højskole har drejet nøglen. Denne gang er det Esbjerg Højskole, der har måttet opgive. Det er den 101 år gamle Esbjerg Højskole. Oprindeligt hed den Arbejderhøjskolen i Esbjerg.

Arbejderhøjskolen

Esbjerg Højskole nåede at fejre sin 100 års fødselsdag i 2010. Dog ikke som den "Arbejderhøjskole" der blev åbnet i 1910 af redaktør og rigsdagsmedlem for socialdemokratiet J.P. Sundbo[i].

Jens Peter Sundbo, som selv havde været elev på et to års kursus på Askov sammen med Jeppe Aakjær[ii], havde dér oplevet, hvordan bønderne efter endt ophold på højskolen, rejste oplyste hjem. Hjemme grundlagde og forbedrede de landbrugsbedrifter og andelsmejerier og ikke mindst tog de højskolens idé om det frie ord med sig hjem ved at bygge forsamlingshusene rundt om i sognene.

Sundbo var tændt på den idé. Oplysningens bæredygtige ide, mente Sundbo, kunne anvendes på den nye opstigende klasse, arbejderklassen. Efter sin ankomst til Esbjerg som redaktør af Vestjyllands Socialdemokrat i 1898, arbejdede J.P. Sundbo på at virkeliggøre en arbejderhøjskole i Esbjerg.

 

Esbjerg Højskole
Selve 'borgen', Esbjerg Højskole, i egne bygninger, postkort fra ca. 1930.

I 1910 startede Arbejderhøjskolen i Esbjerg i lejede lokaler, og i 1917 kunne man indvie "Den røde Borg" på Gammel Vardevej i Esbjerg. Der var stor tilslutning til højskolen, og snart efter måtte man bygge til.

I 1928 blev endnu en arbejderhøjskole grundlagt, nemlig Roskilde Højskole. Roskilde Højskole lukkede i 2001. Noget senere i maj 1969 kom LO-skolen i Helsingør også til som Arbejderhøjskole. LO-skolen valgte at nedlægge deres højskolevirksomhed i 2008 og fortsætte som kursussted for LO-støttede kurser og for udlejning til kurser og arrangementer.

Fælles plakat for de to arbejderhøjskoler
Fælles plakat for de to arbejderhøjskoler, Esbjerg og Roskilde i 1930'erne.

Unge mennesker strømmede til de tre arbejderhøjskoler. Arbejderbevægelsen havde fået deres eget folkelige akademi på disse skoler, hvor kommende tillidsfolk i fagbevægelsen og i socialdemokratiet fik deres første skoling. Her mødte de også arbejderbevægelsens undervisere og markante ledere.

Forstander Poul Hansen
Forstander Poul Hansen 1929 - 1946/7[iii] - her på Arbejderhøjskolen på Gammel Vardevej i Esbjerg.

Blandt de markante arbejderledere var også Julius Bomholt[iv], der formulerede begrebet 'kollektiv socialistisk arbejderkultur'. Bomholt var forstander på Esbjerg Højskole i perioden 1924-29.