Folkehøjskolens Historie

Her bringer Højskolehistorisk Forening personlige beretninger om livet i højskolen og links om højskolehistorie.

Du er velkommen til at skrive din egen fortælling og sende den til foreningens webredaktør på adressen ankermand@mail.dk. Gerne sammen med passende illustrationer.

Vi håber, at bidragene tilsammen vil tegne et billede af både mangfoldigheden af højskoler og af enheden i folkehøjskolen.

Ansvaret for indholdet i de enkelte bidrag ligger hos forfatteren.